برنامه های آموزشی منتهی به مدرک

          
 

     معرفی دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

     از جمله هدف‌های آموزش عالی، تربیت نیروی فنی متخصص

     و مهندسان کارآمد است. دستیابی به‌این هدف مستلزم توسعۀ

     حرفه‌ای کلیۀ گروه‌های دست اندرکار آموزش است.   ادامه ...

     

    اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

    دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور از مهرماه 1398 در دورۀ

   «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» اقدام به پذیرش دانشجو کرد.  ... ادامه

   طراحی دورۀ «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی»      

    از اهداف اصلی آموزش عالی کشور، تولید و   اشاعه دانش و تربیت 

   نیروی  متخصص و   ماهر  برای   رشد و توسعه جامعه  است.  ... ادامه


815 بازدید
<strong><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:large;color:#0000ff;">برنامه های آموزشی منتهی به مدرک</span></strong>