پیشنهاد آموزشی

بازنگری تقویم آموزشی

تدوین و اجرای مستمر یک تقویم آموزشی عاملی مهم در رعایت نظم  آموزش و پژوهش از نظر زمان بندی و تداوم آن و در نتیجه حفظ کیفیت مطلوب آموزش، پژوهش و ارزیابی رشد علمی هر موسسه آموزشی است. در سال‌های اخیر تقویم آموزشی به‌‌صورت یکنواخت اجرا  نشده و همه ساله تغییراتی در آن صورت گرفته است. به‌‌نظر می رسد که توافق بروی یک تقویم مشخص و اجرای دقیق آن نقشی مهم در بالا بردن کیفیت آموزش و رعایت مقررات آموزشی خواهد داشت. به‌این منظور تقویم آموزشی پیوست که با در نظر گرفتن موارد زیر تدوین شده، پیشنهاد می‌شود:

 • تثبیت تقویم آموزشی و شروع به موقع آموزش
 • رعایت 16 هفته درسی برای نیمسال
 • تثبیت برنامه‌های درسی و امتحانی دروس پایه و عمومی مشترک
 • تثبیت برنامه های درسی و امتحانی دروس اصلی مشترک و تخصصی
 • تهیه کاتالوگ فارسی و انگلیسی دانشکده
 • تکمیل وبگاه دانشکده
 • تشکیل منظم کلاس‌ها (برقراری کلاس‌های جبرانی در صورت عدم تشکیل کلاس)
 • زمان بندی لازم برای انجام امور آموزشی و رعایت آن
 • رعایت فاصله زمانی مناسب بین نیمسال‌ها

با توجه به‌موارد بالا تاریخ‌های عمده تقویم آموزشی به‌‌صورت زیر پیشنهاد می‌شود :

نیم سال اول

نیم سال دوم

 • ثبت نام

6/28  تا 6/31

11/10 تا 11/13

 • شروع کلاس ها

7/1

11/14

 • حذف و اضافه

7/11 تا 7/14

11/24 تا 11/27

 • حذف تک درس

9/11

2/4

 • پایان کلاس ها

10/20

3/21

 • شروع امتحانات

10/23

3/24

 • پایان امتحانات

11/6

4/6

 • شروع کلاس‌های نیمسال بعد

11/14

7/1

تقویم بالا با توجه به موارد زیر تدوین شده است:

 • لزوم همزمانی آغاز دروس برای ورودی‌های جدید (کنکوری‌ها) و دانشجویان قبلی: در 20 سال اخیر نتایج آزمون سراسری  بعد از 22 شهریور اعلام شده و ثبت نام بعد از 29 شهریور بوده است . در شرایط حاضر کلاس‌های  ورودی‌های جدید در 2 هفته اول نیمسال تشکیل نمی‌شود.
 • شروع نیمسال از تاریخ معین و رعایت دایمی آن: این کار، همانند روشی که در آموزش و پرورش مرسوم است، در صورت تداوم باعث تثبیت تشکیل کلاس ها در آغاز هر نیمسال می‌شود.
 • لزوم رعایت فاصله زمانی بین دو نیمسال (حداقل 1 هفته): که فرصتی مهم برای بررسی و تکمیل نمرات و بازسازی روحیه و آمادگی برای شروع نیمسال بعد است.
 • امکان برگزاری ترم تابستانی:  با توجه به‌اتمام امتحانات در شش خرداد، امکان برگزاری ترم تابستانی از 25 خرداد تا 15 شهریور، وجود خواهد داشت.

زمان‌بندی فعالیت‌های آموزشی در طول دو نیمسال تحصیلی

هفته

عنوان فعالیت‌های آموزشی

نیمسال

اول

دوم

ثبت نام

1

شروع کلاس‌ها + آگهی حذف و اضافه + حذف دروس به حد نصاب نرسیده

7/1

11/14

2

حذف و اضافه

7/11

11/24

3

امور جاری -  نهایی کردن داده ها بعد از حذف و اضافه

7/15

11/28

4

نهایی کردن و جمع آوری کار برگ‌های حق التدریس + کار دانشجویی

7/22

12/5

5

آمارگیری از وضعیت نیمسال گذشته (معدل دانشجویان، مشروطی، نخبگان....)

7/29

12/12

6

مشخص کردن وضعیت دانشجویان و اعلام رسمی موارد به‌آنها

8/6

12/19

7

امور جاری و مربوط به‌امتحانات بین نیمسال

8/13

12/26

8

امور جاری دانشکده ها (تعیین گرایش ، کار آموزی...) و امتحانات بین نیمسال

8/20

1/14

9

اطلاعیه مربوط به‌حذف تک درس (حذف اضطراری) + امتحانات میان ترم

8/27

1/21

10

ارزیابی اساتید + امتحانات میان ترم

9/4

1/28

11

حذف تک‌درس (اضطراری) + ارزیابی اساتید

9/11

2/4

12

ارزیابی اساتید

9/18

2/11

13

امور جاری آموزشی- پیش ثبت نام نیمسال بعد (در صورت وجود مورد)

9/25

2/18

14

تهیه لیست نهایی دانشجویان درس برای ثبت نمرات امتحانات

10/2

2/25

15

اعلام مجدد برنامه امتحانی در آموزش دانشکده

10/9

3/1

16

انجام مقدمات امتحانات + امتحانات دروس عملی +‌آزمایشگاهی + کارگاهی

10/16

3/8

17

برگزاری امتحانات

10/23

3/24

18

برگزاری امتحانات

10/30

3/31

19

ورود نمرات به سیستم ...

11/7

4/7

پیش‌نویس پیشنهاد آموزشی بازنگری تقویم آموزشی در اسفند ماه 1391 توسط جناب آقای دکتر راشد محصل تهیه و شورای راهبردی کرسی یونسکو عرضه شد. این پیشنهاد آموزشی، پس از انجام اصلاحات لازم، در جلسۀ شماره 5 شورای راهبردی کرسی یونسکو، مورخ 92/1/28، به‌تصویب رسید.

اردیبهشت 1393


638 بازدید
پیشنهاد آموزشی