اهدای جایزه آموزش در دانشگاه پس فردا در سومین دوره مسابقه ایده های پس فردا در مهندسی عمران؛ 98/8/26

مرحله نهایی مسابقه ایده های پس فردا در تاریخ 25 آبان ماه 1398 در تالار رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مرحله 6 ایده راه یافته به بخش نهایی به مدت 10 دقیقه به ارائه ایده پیشنهادی خود و تشریح ابعاد مختلف آن پرداختند و به سوالات طرح شده توسط داوران که اعضای هیأت علمی دانشگاه بودند پاسخ دادند و نفرات اول تا سوم مسابقه انتخاب شدند. با توجه به اینکه در سومین دوره این مسابقه تم ویژه ای نیز برای ایده های آموزش در دانشگاه پس فردا در نظر گرفته شده بود،  کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران در برگزاری این مسابقه با دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران به عنوان برگزار کننده مسابقه مشارکت داشتند. یکی از 6 ایده راه یافته به این مرحله، با عنوان "لگوی نوری" که توسط خانم مارال زمانپور ارائه شده بود، به استفاده از واقعیت مجازی در حوزه آموزش و شبیه سازی ساختارها و سیستمها پیش از ساخت و توسعه آنها پرداخته بود که جایزه ویژه بخش آموزش در دانشگاه پس فردا به همراه تندیس و لوح مسابقه را به خود اختصاص داد. 

 

     

      
 
               
 
 

79 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
اهدای جایزه آموزش در دانشگاه پس فردا در سومین دوره مسابقه ایده های پس فردا در مهندسی عمران؛ 98/8/26