شرکت در مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم؛ 98/10/23

مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در تاریخ 23 آذر ماه در مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور برگزار شد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی آغاز به کار کرسی یونسکو در ترویج علم را به سرکار خانم دکتر قدیمی ریاست این کرسی جدید و همکاران ابشان تبریک می گوید. اطلاعات بیشتر در مورد اهداف و دامنه فعالیتهای کرسی یونسکو در ترویج علم از وبگاه زیر قابل دستیابی است.

http://nrisp.ac.ir/fa  26 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<strong>شرکت در مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم؛ 98/10/23</strong>