تاریخچه

در چند دهه اخیر، و به‌ دنبال عرضه روش‌ها، فرایندها و ابزارهای جدید آموزشی در سطح جهان، آموزش مهندسی نیز به‌ سرعت متحول شده و پژوهش‌های مرتبط با آن به‌ طور وسیعی گسترش یافته است. در چنین شرایطی، آگاهی از تازه‌ترین دستاوردها در زمینه آموزش مهندسی و بومی کردن آنها، با توجه به‌ شرایط ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، دانشکده فنی دانشگاه تهران، به‌ عنوان مهد آموزش مهندسی کشور، پیشنهاد تاسیس کرسی آموزش مهندسی را به‌ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ارایه داد. به‌ دنبال برگزاری جلساتی در کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ 1389/02/14 پیشنهاد تاسیس کرسی آموزش مهندسی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، همراه با دلایل توجیهی و مدارک لازم، برای یونسکو ارسال گردید و نامه تایید تصویب کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 1390/09/16 دریافت گردید. درتاریخ 1391/01/20 ریاست دانشگاه تهران دکتر حسین معماریان استاد دانشکده فنی را به‌ ریاست این کرسی منصوب نمود. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1393 طی مراسمی در سالن ابوریحان دانشگاه تهران، با حضور سرکار خانم ایرینابوکوا، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو و ریاست دانشگاه تهران، به‌ طور رسمی افتتاح گردید.


244 بازدید