اهداف

هدف این کرسی یونسکو ایجاد سیستمی منسجم برای پژوهش، آموزش و بازآموزی، اطلاع رسانی، مستند سازی در زمینه آموزش مهندسی و تسهیل همکاری بین مراکز علمی و پژوهشگران طراز اول جهانی با اعضای هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران و دیگر مراکز آموزش عالی کشور و همچنین مراکز آموزش مهندسی در کشورهای منطقه و فراتر از آن است.اهداف خاص این کرسی را نیز به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد:

 • انجام پژوهش‌های مشترک درباره وجوه مختلف آموزش مهندسی در کشور، شناسایی چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها
 • راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه آموزش مهندسی
 • گردآوری و نشر داده ها و اطلاعات در زمینه پیشرفت‌های جهانی در زمینه آموزش مهندسی 
 • کمک به تقویت ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها
 • مشارکت در طراحی یک سیستم ملی ارزشیابی آموزش مهندسی
 • همکاری نزدیک با یونسکو در زمینه برنامه ها و فعالیت‌های مرتبط

برای رسیدن به اهداف فوق، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی فعالیت‌های خود را به طور عمده در سه زمینۀ آینده پژوهی، ارزشیابی و همکاریهای ملی و بین‌المللی، متمرکز کرده است.

1. آینده پژوهی

- پیگیری تحولات جهانی آموزش مهندسی؛ 

- شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی کشور؛ 

- ارایه راهکار برای بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی؛ 

- پیشنهاد برنامه‌ها و درس‌های جدید؛ 

- ارایه روش‌هایی برای ارتقاء فرایند آموزش؛ 

- گسترش پژوهش در آموزش مهندسی؛ 

- نشر یافته‌ها در سطح ملی و بین المللی؛ 

- ارتقاء رتبه جهانی دانشکده فنی و آموزش مهندسی کشور.

2. ارزشیابی

 • ارتقاء فرهنگ ارزشیابی و تضمین کیفیت؛ 

 • تدوین شاخص‌ها و ملاک‌های ارزشیابی؛ 

 • پیشنهاد روش‌های تحلیل شاخص‌های ارزشیابی؛ 

 • ارایه راهکار برای رصد کردن بهبود مداوم کیفیت آموزش؛ 

 • پیشنهاد روش‌هایی برای ارتقای روش‌های تدریس و یادگیری؛ 

 • پیشنهاد روش‌هایی برای بهبود فرایند سنجش میزان یادگیری


3. همکاری‌های ملی و بین المللی

 • همکاری فعال با مراکز مرتبط در سطح ملی؛ 

 • ایجاد ارتباط موثر با مراکز منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط؛ 

 • ایجاد مرکز منطقه‌ای آموزش مهندسی؛ 

 • پیوستن به پیمان‌های جهانی مرتبط؛ 

 • ارتقاء نقش صنعت در آموزش مهندسی؛ 

 • ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در راستای اهداف کرسی؛ 

 • مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمآیی‌ها.


226 بازدید
<strong><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;color:#0066ff;">اهداف</span></strong>