بازاندیشی آموزش مهندسی، رویکرد  CDIO

کتاب «بازاندیشی آموزش مهندسی، رویکرد  CDIO»، به ترجمه دکترحسن محجوب عشرت آبادی، دکتر یعقوب انتظاری و با پیشگفتاری از دکتر حسین معماریان، از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در 374 صفحه و بهای 115 هزار تومان منتشر شد. این کتاب برگردان فارسی کتاب Rethinking Engineering Education  نوشته ادوارد کرولی (استاد دانشگاه  MIT)، یوهان مالمکوویست (استاد دانشگاه فنی چالمرز سوئد)، سورن استلوند (استاد دانشگاه KTH   سوئد) و دوریس برودوئر (استاد دانشگاه  MIT) است که توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است.

مترجمان کتاب در بخشی از پیشگفتار کتاب می‌نویسند: «در محیطی که به‌طور فزاینده ای بر پیچیدگی فناوری، محصولات، فرآیندها و سامانه ها استوار است، هدف از آموزش مهندسی، ارائه آموزش مورد نیاز جهت تبدیل شدن به مهندسان موفق و متخصصان فنی است که دارای آگاهی اجتماعی و گرایش به ایجاد نوآوری باشند. این مجموعه مرکب از بینش، دانش، مهارت و ویژگی‌هایی برای تقویت بهره‌وری، کارآفرینی و برتری شناختی است. همیشه یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران، مدیران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک قابلیت‌های مهندسین بوده است. در چند دهه گذشته، رهبران و روسا در دانشگاه، صنعت و دولت به ضرورت انجام اصلاحات در آموزش های مهندسی پی برده اند. انتقاد ضمنی به آموزش مهندسی کنونی به جهت الویت دادن به آموزش‌های نظری، از جمله ریاضیات، علوم پایه و عدم توجه به مهارت هایی مانند طراحی، کار تیمی و ارتباطات است. رویکرد "سی.دی.آی.او" براساس نظر ذینفعان جهت شناسایی نیازهای یادگیری دانشجویان در یک برنامه و ایجاد ترتیبی از تجربیات یادگیری یکپارچه برای برآورده سازی این نیازها بنا شده است. هدف از به کارگیری این روش بهبود کیفیت و ماهیت آموزش مهندسی است.

131 بازدید
<p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;"><span style="color:#0066ff;"><strong>بازاندیشی آموزش مهندسی، رویکرد &nbsp;CDIO</strong></span><strong></strong></p>