فهرست الفبایی پیشنهادهای آموزشی


 1. ارتباط صنعت و دانشگاه
 2. ارتقاء جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی
 3. ارتقای انگیزۀ دانشجویان مهندسی
 4. ارتقای کیفیت آموزش مهندسی
 5. ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی
 6. ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی
 7. ارزیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی
 8. ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی
 9. آرمان‌های یونسکو برای یادگیری
 10. اصلاح گزارش عملکرد دانشجویان
 11. اصول یادگیری مؤثر
 12. آموزش اخلاق حرفه‌ای
 13.  آموزش توسعۀ پایدار
 14. آموزش طراحی مهندسی
 15. آموزش کار تیمی
 16.  آموزش مهندسی استاندارد
 17. آموزش مهندسی در ایران
 18.  آموزش مهندسی در شرایط بحران
 19.  آموزش نشر یافته‌های پژوهش
 20. آموزش نگارش پیراسته
 21. آموزش مهارت‌های ارتباطی
 22.  انتخاب دانشجویان برجسته با «فهرست تشویق دانشکده»
 23.  ایستگاه نوآوری   
 24. بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی
 25.  بازنگری پروژه‌ کارشناسی مهندسی
 26.  بازنگری تقویم آموزشی
 27.  بازنگری دستور‌العمل برگزاری امتحانات
 28.  بازنگری نظرسنجی بر خط از دانشجویان
 29.  بررسی علل بی‌انگیزگی دانشجویان مهندسی
 30.  پی اچ دی چیست؟
 31. پیمان‌های جهانی هم‌ارزی آموزش مهندسی
 32. تدارک کار تیمی
 33.  تدریس با پاورپوینت
 34. تشکیل دفتر دادوری در مراکز آموزش عالی
 35.  تشکیل گروه‌ بررسی‌های آموزشی 
 36. تعیین سبک یادگیری
 37.  تهیۀ هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی
 38. توسعه مهارت‌های آموزشی اعضای هیأت‌علمی
 39. توسعه همکاری‌های بین‌المللی در آموزش مهندسی
 40.  توسعۀ توانایی‌های آینده‌ساز در دانشجویان مهندسی
 41.  توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری دستیاران آموزشی
 42. توسعه هویت دانشجویان و یادگیری
 43. چرا، چطور و چگونه؟
 44.  چالش‌های آموزش برخط  مهندسی
 45. چالش‌های جهانی مهندسی
 46.  چالش‌های ارزیابی عملکرد هیأت‌علمی
 47. خودارزیابی اعضای هیأت‌علمی
 48. درس جدید «درآمدی بر مهندسی»
 49.  ده اقدام برجسته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران (98-1388)   
 50.  دوره آموزشی توسعه مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت‌علمی
 51. دویست ابزار برتر یادگیری در وب
 52. دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی
 53.  دیروز، امروز و فردای باسوادی
 54. سازوکار یاددهی و یادگیری
 55. سازوکار حضور و غیاب دانشجویان
 56. سازکار طراحی درس
 57.  ساماندهی راهنمای درس
 58. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو)
 59. سبک‌های یاددهی-یادگیری
 60. سنجش میزان یادگیری دانشجویان
 61. شناخت، فراشناخت و یادگیری
 62.  ضرورت آینده‌پژوهی در آموزش مهندسی
 63. ضرورت پژوهش در آموزش مهندسی
 64.  ضرورت نوآوری در آموزش مهندسی
 65.  طراحی درس جدید یا بازنگری درس موجود
 66.  طراحی درس جدید ‌تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی» 
 67.  طراحی دورۀ «کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی»
 68. طراحی فراگیر برای یادگیری (UDL)
 69. طرز فکر و یادگیری               
 70.  عُسرت آموزش، در آموزش مهندسی
 71.  کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران
 72. کاهش اقبال دانش‌آموزان به‌ رشته‌های فنی مهندسی 
 73.  کسب «توانایی جانبی» در دورۀ کارشناسی مهندسی
 74.  مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی
 75. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
 76.  مقابله با پژوهش‌نمایی در آموزش عالی
 77. مهندس و مهندسی
 78. نظرسنجی کاغذی تکمیلی از دانشجویان
 79.  هفت اصل تدریس خوب در آموزش کارشناسی
 80. هوش‌های چندگانه و یادگیری
 81. یادگیری فعال
 82.  یادگیری معکوس
 83. یونسکو، کووید 19 و آموزش برخط 
  
326 بازدید
<p><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;color:#0000ff;font-size:x-large;"><strong>فهرست الفبایی پیشنهادهای آموزشی</strong></span></p>