فصل از کتاب

     

     نام کتاب: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش       عالی ایران                                                                             نویسندگان: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه،                   یداله مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام و           نسرین نورشاهی

     انتشارات: دانشگاه تهران 

     چاپ اول:اسفند1396

     تعداد صفحات: 108

     ادامه ...

                                                                  


دیروز، امروز و فردای آموزش مهندس


     عنوان فصل: دیروز، امروز و فردای آموزش                          مهندسی، پیش  گفتار ترجمه کتاب :بازاندیشی آموزش          مهندسی، رویکرد CDIO 

     نوشته: ادوارد کرولی و همکاران

     ترجمه: دکتر حسن محجوب عشرت آبادی،                          دکتر یعقوب انتظاری

     انتشارات: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

     چاپ اول 1399

     ادامه ...

 

پویش علمی ایران در آینه 1400

.................................................

     نام  کتاب: پویش علمی در آینه 1400، یکصد مورد                  ایده پردازی و طرح گفتمان های جدید.

     نوشته: گروه نویسندگان

     انتشارات: دانشگاه تهران

     چاپ اول: 1400

      ادامه ...
 
 
 


172 بازدید