کارگاه آموزشی

ساماندهی کلاس‌های حل تمرین 

  • هدف: آشنایی با الفبای برگزاری موفقیت آمیز یک کلاس حل تمرین یا جلسۀ آزمایشگاه توسط دستیاران آموزشی
  • سرفصل‌ها:  هدف از کلاس‌های حل تمرین، تهیه راهنمای کلاس حل تمرین، عوامل موثر در تدریس موفق و ناموفق، کسب بازخورد از دانشجویان، روش مقابله با چالش‌ها، و ...
  • مخاطبان: ویژۀ دستیاران آموزشی  دروس کارشناسی مهندسی
  • مدرسان: دکتر حسین معماریان، دکتر رامتین خسروی

 

چکیده: امروزه دستیار آموزشی (TA) نقش مهمی را در پیشبرد آموزش دروس دوره کارشناسی مهندسی ایفا می‌کند. دستیاران آموزشی معمولا دانشجویان سال‌های آخر دوره کارشناسی و یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند که پیشتر درس مورد نظر را با موفقیت گذرانده‌اند. فعالیت دستیاران آموزشی معمولا در کلاس‌های حل تمرین و یا جلسات آزمایشگاه ها و کارگاه‌های دوره کارشناسی متمرکز است. نظر به‌اینکه دستیاران آموزشی اغلب تجربه خاصی در آموزش ندارند، ممکن است با وجود کوششی که می‌نمایند نتوانند رضایت کامل دانشجویان را برآورده نمایند. در این کارگاه ابتدا هدف از کلاس‌های حل تمرین و نقشی که دستیار آموزشی باید در آن ایفا نماید، تشریح شده و سپس نکات مهمی را که در موفقیت یا عدم موفقیت یک کلاس حل تمرین موثرند به‌بحث گذارده می‌شود. در ادامه کارگاه، شرکت کنندگان تجربیات موفق خود و هم‌چنین چالش‌هایی را که در تدریس داشته‌اند، با هم به اشتراک می‌گذارند.


807 بازدید