کتاب‌ها          
 •     نام کتاب: گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در         ایران
 •     مؤلف: دکتر حسین معماریان
 •     انتشارات: انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی           یونسکو در آموزش مهندسی
 •      چاپ اول:1399
 •      تعداد صفحات:214

   ادامه ...


     

    ادامه ...          
 •    نام کتاب: طراحی مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1392
 •    تعداد صفحات: 478

   ادامه ...

          
 •    نام کتاب: نوآوری در آموزش مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1391
 •    تعداد صفحات: 439

   ادامه ...

 •    نام کتاب: حرفه مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 18 بهمن 1388
 •    تعداد صفحات: 524

   ادامه ...

برای خرید هر یک از کتاب‌های زیر می‌توانید با شماره 66952935-021 (انتشارات دانشگاه تهران) تماس حاصل کنید و یا به سایت مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

ضمناً، در صورت عضویت در انجمن آموزش مهندسی ایران می‌توانید از تخفیف 20 درصدی خرید کتاب از انتشارات دانشگاه تهران بهرمند شوید.


2092 بازدید