تقدیر از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران؛ 98/9/20

به مناسبت 20 سال انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران و در راستای اجرای برنامه های ویژه دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران، در مراسمی که روز چهارشنبه، 20 آذرماه در فرهنگستان علوم برگزار شد، از 10 مقاله برتری که طی 10 سال گذشته در فصلنامه آموزش مهندسی ایران به چاپ رسیده اند، با اهدای لوح، تقدیر و تشکر به عمل آمد. در این مراسم  دکتر محمود یعقوبی، عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و مدیرمسئول فصلنامه، گزارشی از دو دهه انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران توسط گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ارائه کردند و در انتها نیز از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. مقاله "روش های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی" به نویسندگی دکتر حسین معماریان، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، یکی از ده مقاله برتر شناخته شد.

مشاهده مشروح خبر از وبگاه فرهنگستان علوم


              


617 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
تقدیر از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران؛ 98/9/20