برگزاری کارگاه "ساز و کار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی"؛ 98/9/28

پیرو عقد قرارداد بین موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارزیابی درونی یک برنامه آموزشی از هفت دانشگاه منتخب کشور، به موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران ابلاغ شد. به‌دنبال تشکیل گروههای ارزیابی درونی این برنامه‌ها کارگاه توجیهی با شرکت نمایندگانی از هفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مهندسی مکانیک)، دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی برق)، دانشگاه تهران (مهندسی متالورژی و مواد)، دانشگاه صنعتی اصفهان (مهندسی برق و کامپیوتر)، دانشگاه یزد (مهندسی برق)، دانشگاه کردستان (مهندسی برق)، دانشگاه فردوسی مشهد (مهندسی کامپیوتر) در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد. در این کارگاه یک روزه ،که با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد، آقایان دکتر محمد رضا حائری یزدی، دکتر عباس بازرگان و دکتر حسین معماریان آموزشهای لازم را ارایه دادند

        

  

  

  

  


614 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری کارگاه "ساز و کار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی"؛ 98/9/28