سخنرانی دکتر حسین معماریان در کارگاه اساتید راهنما در دانشگاه صنعتی شریف؛ 98/10/17

 دکتر حسین معماریان، در گردهم‌آیی استادان راهنمای دانشگاه شریف، سخنرانی را با عنوان «نقش استادان راهنما در آموزش مهندسی» ارائه کردند. هدف این سخنرانی که در تاریخ 17 دیماه 98 در سالن خوارزمی این دانشگاه برگزار شد، ارتقای عملکرد اساتید راهنمای دانشجویان، به‌ ویژه دانشجویان ورودی هر سال بود. پرسش هایی نظیر: نقش کنونی استادان راهنما چیست؟ آموزش مهندسی مدرن چه جایگاهی را برای استاد راهنما در نظر می‌گیرد؟ استاد راهنما چه نقشی در موفقیت یک برنامه آموزشی دارد؟ استاد راهنما چه نقشی در حل مشکلات دانشجویان دارد؟ و پیش‌نیازهای یک استاد راهنمای موفق کدامست؟ از جمله پرسش هایی بودند که  طی این سخنرانی طرح و به‌ آنها پاسخ داده شد.


616 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی دکتر حسین معماریان در کارگاه اساتید راهنما در دانشگاه صنعتی شریف؛ 98/10/17