امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)؛ 92/3/1

در خواست امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) در تاریخ 92/2/2 برای این انجمن ارسال شد. درخواست مذکور مورد موافقت قرار گرفت و تفاهم نامه در تاریخ 92/3/1 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر غلامعلی منتظر، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)) رسید.

متن تفاهم نامه


426 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)؛ 92/3/1