امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ 92/4/15

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و سازمان نظان مهندسی معدن ایران در تاریخ 92/4/15 به امضای طرفین تفاهم نامه( دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی، نماینده کانون) رسید.

متن تفاهم نامه


419 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ 92/4/15