امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و دانشگاه صنعتی شاهرود؛ 92/4/4

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دانشگاه صنعتی شاهرود در تاریخ 92/4/4 به امضای طرفین تفاهم نامه ( دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر محمد عطایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهرود) رسید.

متن تفاهم نامه


341 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و دانشگاه صنعتی شاهرود؛ 92/4/4