امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛ 92/12/25

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در تاریخ 92/12/25 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر پرویزجبه دار مارالانی، رئیس هیأت مدیره موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران) رسید.

متن تفاهم نامه


470 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛ 92/12/25