امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم؛ آبان 93

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم در آبان ماه 93 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر محمدرضا عارف، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم) رسید.

متن تفاهم نامه512 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم؛ آبان 93