امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ 93/8/3

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 93/8/3 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) رسید.

متن تفاهم نامه583 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ 93/8/3