امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و کرسی یونسکو در بازیافت آب؛ 94/7/7

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کرسی یونسکو در بازیافت آبدر تاریخ 94/7/7 به امضای طرفین تفاهم نامه ( دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر محمدحسین صراف زاده، رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب رسید.
470 بازدید
نظر شما چیست
 captcha