امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی(موسسه مهر البرز)؛ 95/4/8

 تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی در تاریخ 95/4/8 به امضای طرفین تفاهم نامه ( دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دکتر عباس بازرگان، رئیس کرسی یونسکو در بآموزش و یادگیری الکترونیکی (موسسه مهر البرز) رسید.
497 بازدید
نظر شما چیست
 captcha