طرح بررسی موانع و عوامل بازدارنده ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ 98/7/23

طرح بررسی موانع و عوامل بازدارنده ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی

(کاربردی از روش تحقیق کیفی به شیوه گروه کانونی)

 یکی از اقدامات برنامه ریزی شده برای گرامیداشت تلاش های ده ساله انجمن آموزش مهندسی ایران، انجام یک بررسی درباره موانع و عوامل بازدارنده ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی است. این بررسی با استفاده از روش کیفی و به شیوه گروه های کانونی به انجام رسید. نتایج حاصل از بررسی موانع و عوامل، ده مورد را نمایان کرد که نسبت به عدم مشارکت اعضای هیأت علمی در اجرای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی به طور عام و در آموزش مهندسی به طور خاص بیان شده است. در راستای کاهش این موانع و از میان بردن عوامل یاد شده، راه حل های ویژه ای را می توان طراحی کرد و از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ارزیابی در سطح دانشگاه ­های صنعتی و دانشکده­ های مهندسی به اجرا درآورد. این طرح توسط مجری، دکتر عباس بازرگان، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در مهرماه 98 اجرا شد. مشروح گزارش طرح را می توانید از اینجا دریافت کنید. 


521 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p>طرح بررسی موانع و عوامل بازدارنده ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ 98/7/23</p>