حضور رئیس کرسی در گردهمایی الکترونیک اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره (خزانه دار) انجمن آموزش مهندسی ایران در گردهمایی  اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی که با هدف معرفی و تشکیل شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در این دانشگاه برگزار شد، شرکت کردند. ایشان در این جلسه که در تاریخ 20 مردادماه و بصورت الکترونیک برگزار شد، در رابطه با موضوع " درآمدی بر آموزش دانشجو محور " مطالبی را بیان  و ضمن اشاره به هفت اصل تدریس خوب،  راهکارهایی را در خصوص عملی کردن این اصول پیشنهاد کردند. در ابتدای این جلسه نیز دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن و عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی  نیز به معرفی بیشتر انجمن و فعالیت های آن پرداختند و همچنین مطالبی را در خصوص کارداوطلبانه و آمار کار داوطلبانه در انجمن بیان کردند. 


437 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
حضور رئیس کرسی در گردهمایی الکترونیک اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی