سخنرانی با عنوان "وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران"؛ دکتر حسین معماریان، 26 شهریور99

سخنرانی علمی با موضوع «آموزش فنی ومهندسی در ایران» در روز 26 شهریور ماه توسط دکتر حسین معماریان رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با حضور 55 نفر،  برگزار شد. ایشان در این سخنرانی گزارش رصد یکسال آموزش فنی و مهندسی در ایران را حول موضوعات زیر بیان کردند:

  • برنامه های آموزش مهندسی
  • دانشجویان مهندسی
  • دانش آموختگان مهندسی
  • اعضای هیأت علمی مهندسی
  • مراکز آموزش مهندسی
  • آموزش برخط مهندسی

فایل پاورپوینت ارائه ایشان از اینجا قابل دریافت است.

لازم به ذکر است که کتاب «گزارش رصد وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران» بزودی منتشر خواهد شد.

فلفافاف

لفلفق

لقثلثلث

لثقلثقلث

لثقلثقلق


404 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی با عنوان "وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران"؛ دکتر حسین معماریان، 26 شهریور99