همکاران و اعضای جدید شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

همکاران جدید کرسی

به پیشنهاد ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، احکام زیردر تاریخ 20/7/99،  توسط جناب آقای دکتر سلطانی، ریاست محترم پردیس دانشکده‌های فنی، صادر گردید 

  • انتصاب سرکار خانم دکتر اکرم حسینیان به عنوان «مسئول امور آموزشی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی» (حکم انتصاب)
  • انتصاب جناب آقای دکتر سیروس زمانی به عنوان «مسئول امور بین الملل کرسی یونسکو در آموزش مهندسی» ( حکم انتصاب)
  • تمدید حکم سرکار خانم مهندس لیلا شیربان به عنوان «مسئول امور اجرایی کرسی یونسکو درآموزش مهندسی» ( حکم تمدید)

اعضای جدید شورای راهبردی کرسی

به پیشنهاد ریاست کرسی، استادان زیر به مدت دو سال به عضویت شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی انتخاب شدند. احکام عضویت اعضای جدید در تاریخ 99/7/16 توسط جناب آقای دکتر سلطانی، ریاست محترم پردیس دانشکده های فنی، صادر شد. (مشاهده)


426 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
همکاران و اعضای جدید شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی