مسابقه ایده های پس فردا

چهارمین دوره مسابقه "ایده های پس فردا" در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در آبان ماه، برگزار می شود.
هدف از این مسابقه ایجاد انگیزه و فرصتی برای دانشجویان برای اندیشیدن در ورای مرزهای دانش امروز و رسیدن به ایده هایی ساختار شکنانه برای تحول دنیای مهندسی و ترسیم آینده ای سالم و پایدار برای زندگی بشر است که در قالب آن فضای مناسبی برای شناسایی نخبگان و پرورش ایده های آنها فراهم می شود.

انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز در برگزاری این مسابقه با دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران همکاری می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه، به تارنمای مسابقه مراجعه فرمایید.


453 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
مسابقه ایده های پس فردا