سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در «دومین نشست شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی»؛ 15 دیماه 99

دومین نشست «شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی» با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه 15 دیماه 99 بصورت (حضوری - آنلاین) برگزار شد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز بعنوان کرسی منتخب در این نشست حضور داشت و دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی، از سخنرانان این جلسه بودند. در این جلسه، برنامه ها و عملکرد چهار مرجع ملی طرف همکاری با سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر معماریان در سخنرانی خود به معرفی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و بیان اهداف، فعالیت ها و برنامه های آتی این کرسی پرداختند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این نشست،به نقش هماهنگی ستاد وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم باید نقش هماهنگ‌کننده قوی را داشته باشیم و در فصل مطرح شدن بودجه در مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های وزارت علوم استفاده کنیم تا از یک ردیف حمایتی برخوردار شویم تا در فعالیت‌های بین‌المللی نقاط ضعف مانند پرداخت نشدن حق عضویت‌ها را از طریق این ردیف حمایتی پرداخت کنیم. لذا باید از کرسی‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی در این برهه زمانی پشتیبانی و حمایت صورت گیرد.(منبع خبر)
در ادامه هم دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز با اشاره به حمایت از وجود این کرسی‌ها و نهادها گفت: فعالیت‌های بین‌المللی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیسیون ملی یونسکو مسیر تنفسی را برای ما در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند و هر چه حضور ما بیشتر باشد مطمئناً نتایج آن نیز بهتر خواهد بود. (منبع خبر)

تصاویر بیشتر


364 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در «دومین نشست شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی»؛ 15 دیماه 99