برگزاری هفتاد و یکمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

هفتاد و یکمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 24 دیماه با حضور اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد. از موارد دستور این جلسه، سخنرانی رئیس کرسی، دکتر حسین معماریان با عنوان «طراحی فراگیر برای یادگیری (UDL)» بود.

فایل پاورپویت ارائه ایشان را می توانید از اینجا دریافت کنید.


345 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری هفتاد و یکمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی