سخنرانی رئیس کرسی در جلسه تأسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 30 دیماه 99

در مراسمی که به منظور معرفی و تأسیس  شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ 30 دی بصورت الکترونیک برگزار شد، در ابتدا  دکتر رضا فرجی دانا عضو شورای راهبردی کرسی و رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران به معرفی انجمن و فعالیت های آن پرداختند، پس از ایشان،دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و خزانه دار انجمن، مطالبی را درباره موضوع «درآمدی بر آموزش دانشجو محور» بیان کردند و ضمن اشاره به اصول تدریس خوب، به راهکارهایی در خصوص عملی کردن این اصول اشاره کردند. 

492 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی رئیس کرسی در جلسه تأسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 30 دیماه 99