آونگ، پادکستی در حوزه آموزش مهندسی

پادکست، رسانه ای است در حال رشد بین عموم مردم جهان و خصوصاً جوانان. در ایران نیز استقبال از این رسانه صوتی در سالیان اخیر گسترش یافته است.

دکتر صادق جلالی، دکتری مهندسی برق دانشگاه تهران، پادکستی را با نام «آونگ» تهیه کرده اند. در ادامه، یادداشت ایشان در خصوص این پادکست را ملاحظه می فرمایید:

پادکست، رسانه ای است در حال رشد بین عموم مردم جهان و خصوصاً جوانان. در ایران نیز استقبال از این رسانه صوتی در سالیان اخیر گسترش یافته است. اما پادکست های فارسی بیشتر در موضوعات حوزه عمومی و سرگرمی ارائه شده اند؛ به طوری که جای خالی برخی از موضوعات تخصصی به وضوع قابل مشاهده است. مسائل پیرامون آموزش مهندسی، یکی از حوزه هایی است که به نظر می رسد می تواند بین دست اندرکارن این حوزه خصوصا دانشجویان فنی - مهندسی ، توجه و اشتیاق کافی به چنین محتوایی را جلب نماید و در عین حال،اطلاعات کاربردی را در اختیار آنان قرار دهد. ادامه


375 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
آونگ، پادکستی در حوزه آموزش مهندسی