هفتاد و پنجمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

  1. چالش‌ها و راهکارهای آموزش در دوران کرونا (گزارش اعضای محترم شورای راهبردی)
  2. آمار آموزش مهندسی در آمریکا (دکتر معماریان)
  3. سخنرانی: اصول تدریس موثر (دکتر معماریان)

383 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
هفتاد و پنجمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی