پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۰

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۰" در تاریخ 19 و 20 آبان 1400 توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج - دانشگاه کردستان برگزار می گردد.

ورود به وب سایت کنفرانس


289 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۰