وبینار: سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور؛ 29 دی 1400

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران، وبینار با عنوان : «سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور: تحلیل نتایج یک پیمایش ملی» را در تاریخ 29 دیماه 1400 با سخنرانی جناب آقای دکتر رضا منیعی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می کنند.

دکتر رضا منیعی دارای دکترای تخصصی در رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی هستند و از سال ۱۳۷۸ بعنوان عضو هیات علمی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی مشغول بکارند. حوزه های مطالعاتی مورد علاقه ایشان شامل: برنامه ریزی آموزش عالی، سنجش و ارزشیابی آموزشی، یاددهی و یادگیری، نظام آمار و اطلاعات آموزش عالی، و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.


** علاقه مندان جهت حضور در وبینار از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

https://vroom.ut.ac.ir


328 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
وبینار: سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور؛ 29 دی 1400