وبینار با موضوع «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی»؛ چهارشنبه 27 بهمن 1400

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران وبینار با موضوع «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» را در روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400 از ساعت 17 الی 18برگزار می کنند. این وبینار با حضور سخنرانان: دکتر جعفر توفیقی،استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، دکتر فرهاد ابراهیم آبادی، دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و دکتر سیده مریم حسینی لرگانی، عضو هیأت علمی و مدیرگروه نوآوری های آموزشی و درسی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی، مولفان کتاب « راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» ، برگزار می شود.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، ابتدا دکتر توفیقی در خصوص «ضرورت تدوین صحیح دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» سخنرانی خواهند داشت (چکیده مطلب)؛ سپس دکتر حسینی لرگانی به «تشریح مراحل هفتگانه تدوین صحیح دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» می پردازند و در آخر هم دکتر ابراهیم آبادی   توضیحاتی را در خصوص 1. تدوین یک دوره آموزشی مهندسی در چارچوب « چرخه شایستگی مهندسی»، 2. سازوکار اعتباربخشی در آموزش عالی و 3. سازوکار به رسمیت شناختن موسسات اعتباربخشی ارائه خواهند داد.

برای آشنایی مخاطبان، چکیده ای از پیشگفتار و مقدمه کتاب در اینجا قابل دسترسی است.

  ضمنا، علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر وارد محیط وبینار شوند.

 ورود به محیط وبینار230 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
وبینار با موضوع «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی»؛ چهارشنبه 27 بهمن 1400