معرفی مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

 مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران به شرح زیر انتخاب شدند:

 1. مقاله رصد آموزش فنی و مهندسی ایران (سال تحصیلی 95-96) - حسین معماریان

2.ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی از همه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف - شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیرچراغی، جمال ارغوانی هادی151 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
معرفی مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران