وبینار: تحقیق، بررسی و بهینه کاوی انجمن آموزش مهندسی آمریکا؛ مهندس حسین ساسانی، عضو هیأت مشاوران کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

لینک محیط وبینار         


118 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
وبینار: تحقیق، بررسی و بهینه کاوی انجمن آموزش مهندسی آمریکا؛ مهندس حسین ساسانی، عضو هیأت مشاوران کرسی یونسکو در آموزش مهندسی