هشتاد و یکمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 31 فروردین ماه 1401

هشتاد و یکمین جلسه الکترونیکی شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با حضور 19 نفر از استادان عضو این شورا در روز 31 فروردین ماه 1401 برگزار شد. در این جلسه، موارد زیر مطرح شد:

1. تبریک مجدد رئیس کرسی به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سالی پربار برای آموزش مهندسی ایران

2. اعضای محترم شورای راهبردی مشاهدات و نظرات خود را درباره حضوری شدن کلاس ها و وضعیت کنونی دانشجویان و آموزش در دانشگاه به همراه پیشنهادهایی بیان کردند.

3. معرفی مقاله جدید دکتر عباس بازرگان با عنوان «بازاندیشی درباره ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران: ضرورت تقویت نهادهای ملی و بازنگری چارچوب ارزیابی» که در شماره اخیر فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به چاپ رسید.

4. معرفی مقاله «رصد آموزش فنی و مهندسی در ایران؛ سال تحصیلی 1396-1395» ، بعنوان یکی از دو مقاله برگزیده در هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

5. پیشنهاد عضویت مهندس حسین ساسانی در هیأت مشاوران کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در این جلسه مطرح شد و با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.

6.  رئیس کرسی گزارشی را درباره همکاری مشترک کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کرسی بازیافت آب به ریاست دکتر محمد حسین صراف زاده در خصوص برگزاری جشنواره از روز آب تا نوروز آب ارائه کردند.

7. در خصوص آیین نامه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، مصوب 30 مهرماه 1393، قرار بر این شد که اعضای محترم شورا نظرات اصلاحی خود را تا پایان اردیبهشت ماه ارائه دهند.

8. ریاست کرسی سخنرانی در ارتباط با روزآمد نمودن برنامه آموزش کارشناسی مهندسی ارائه کردند و اعضای محترم نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کردند.158 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
هشتاد و یکمین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 31 فروردین ماه 1401