گزارش چشم اندازهای تازه برای آموزش عالی تا سال 2030

دانشگاه‌ها برای انطباق با شرایط جدید آموزش عالی و برای فراگیرتر، پایدارتر، نوآورانه‌تر و از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شدن، چه باید بکنند؟...

گزارش چشم‌اندازهای تازه برای آموزش عالی تا سال 2030 حاصل یک پروژه جمعی است که پس از هفت ویرایش به معیاری قابل قبول در بخش آموزش عالی تبدیل شده است. این مجموعه از گزارش‌ها، چالش‌های کلیدی فراروی آموزش عالی، و مؤسسات آنرا، در سراسر جهان، در نظر می‌گیرد. ویرایش حاضر، گزارش چشم‌انداز گسترده‌تری را، تا سال 2030 و پس از آن، عرضه می‌کند، و به دنبال پاسخگویی به نیاز دانشگاه‌ها برای تغییر، در پرتو تحولات عمده جهانی است. این گزارش که توسط شبکه جهانی دانشگاه‌ها برای نوآوری (GUNI) منتشر شده؛ با مشارکت بیش از 90 کارشناس از سراسر جهان تهیه شده است. این کتاب، طیف وسیعی از موضوعات مثل: آیندۀ انسان و دنیای دیجیتال، حکمرانی مراکز آموزش عالی و خدمات عمومی، توسعه پایدار، نیروی کار و شهروندی را پوشش می‌دهد. به‌عنوان یک ویژگی متمایز، این گزارش اساساً بر مؤسسات آموزش عالی تمرکز داشته و دیدگاه‌های منطقه‌ای را با هدف اطمینان از کاربردی بودن یافته‌ها، معرفی می‌کند. این گزارش سندی پویاست و با گذر زمان، به‌طور مرتب به‌روز می‌شود. مطالب کتاب چشم‌اندازهای تازه برای آموزش عالی تا سال 2030 در سه بخش تنظیم شده است.

بخش 1: زمینه‌های جدید، دیدگاه‌های جدید

 • تأثیر کووید بر آموزش عالی
 •  آینده اشتغال: آموزش شایستگی‌ها و مهارت‌ها در طول زندگی
 •  شهروندان: ترویج ارزش‌ها و مشخصات اومانیستی در جهان در حال تغییر
 •  دانش: قراردادن پژوهش و نوآوری در خدمت چالش‌های اجتماعی
 •   آینده دیجیتال-انسان: ساختن دانشگاه‌های فراگیرتر و در دسترس‌تر
 • پایداری: باز تعریف دانشگاه‌ها برای آینده‌ای پایدار
 •  بین‌المللی شدن: تقویت همکاری‌ها، برای دستیابی به اهداف مشترک
 • حاکمیت و متخصصان: ایجاد نهادهای انعطاف‌پذیر، نوآور و با تعهد اجتماعی

بخش 2: انتقال: موضوعات کلیدی، صداهای کلیدی

 • مراکز آموزش عالی و خدمات عمومی: بین استقلال و مشارکت جامعه
 • مهارت‌ها و شایستگی‌ها: چشم‌انداز انسان‌گرایانه برای دنیای حرفه‌ای در حال تحول
 •  پژوهش و نوآوری: به سمت تحقیق و نوآوری باز، اخلاقی و مسئولانه
 • پایداری: بازتعریف نقش و جایگاه مؤسسات آموزش عالی، برای آینده‌ای پایدار
 •  فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتالی شدن: آیندۀ دیجیتالی- انسانی به سوی آموزش عالی فراگیرتر و در دسترس‌تر
 •  آموزش عالی بین‌المللی: از رقابت تا همکاری
 •   مدیریت آموزش عالی: ارتقای حکمرانی و نوآوری

بخش 3: رویکردهای منطقه‌ای

 •   خاورمیانه و شمال آفریقا
 •   آمریکای شمالی
 •   آسیا و اقیانوسیه
 •   اروپا
 •  آفریقا
 •  آمریکای لاتین و دریای کارائیب

نسخه خلاصه شده گزارش

نسخه کامل گزارش

حسین معماریان - خرداد 1401


216 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
گزارش چشم اندازهای تازه برای آموزش عالی تا سال 2030