وبینار: یاددهی مؤثر برای تحقق یادگیری عمقی با تلفیق روش حضوری و برخط؛ دکتر سید امید فاطمی، 26 مرداد 1401

سخنران: دکتر سید امید فاطمی

زمان: چهارشنبه 26 مردادماه 1401

ساعت 17 الی 18

لینک ورود به محیط وبینار:

https://vroom.ut.ac.ir/ucee

چکیده مطالب:

صحبت‌های زیادی در مورد آینده آموزش که آیا به صورت الکترونیکی یا به صورت حضوری یا به صورت تلفیقی خواهد بود می‌شود. در این سخنرانی خواهم گفت که نحوه اجرا اهمیتی ندارد و به نوعی وسیله است بلکه آنچه اهمیت دارد نحوه یاددهی / یادگیری است که موجب یادگیری عمقی شود. و این یاددهی / یادگیری آینده با کمک یک) پداگوژی، دو) فناوری و سه) یادگیرنده‌های دیجیتال انجام خواهد شد.

سناریوهای زیر برای یافتن روش مناسب مقایسه خواهد شد:

 1. یادگیری فردی در مقابل یادگیری اجتماعی
 2. یادگیری فعال در مقابل یادگیری منفعل
 3. یاددهی بر اساس طراحی تدریس در مقابل یاددهی بر اساس سخنرانی و ابتکار استاد
 4. داشتن یک روش واحد برای همه یادگیرندگان در مقابل روش‌های متنوع
 5. یادگیری استاد محور در مقابل یادگیری یادگیرنده‌محور
 6. 6)      ... (مواردی مشابه)

سپس ترسیمی از یادگیری آینده ارائه خواهد شد و برای رسیدن به آن روش‌های الکترونیکی، چهره به چهره و تلفیقی / ترکیبی تحلیل می‌شود.

در نهایت الگوی ایده‌آل یاددهی/ یادگیری را پیشنهاد خواهم داد.

برای انجام این الگو دوره‌های توانمندسازی برای استادان طراحی شده است و سامانه‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای انجام این الگو معرفی خواهند شد. کاربردهای فناوری‌های نو مانند متاورس، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش ماشین در یادگیری ارائه خواهند شد.

دوره‌های توانمند‌سازی به شرح زیر معرفی می‌شوند:

 1. تئوری‌های یادگیری
 2. طراحی تدریس، مدل دستور و الگوی تدریس تلفیقی
 3. اهداف یادگیری
 4. طراحی سیلابس، منابع آموزشی و انواع آن در سامانه
 5. تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی
 6. یادگیری فعالیت‌محور و دانشجو‌محور
 7. اجرای کلاس چرخشی
 8. بازی گونه‌سازی
 9. رصد و ارزیابی


118 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
وبینار: یاددهی مؤثر برای تحقق یادگیری عمقی با تلفیق روش حضوری و برخط؛ دکتر سید امید فاطمی، 26 مرداد 1401