دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد؛ 96/7/20

دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی با حضور25 نفر از اعضای هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، طبق برنامه، در سالن شورای ساختمان مرکزی (واقع در خیابان کارگر شمالی)، برگزار شد. عناوین و محورهای مهم کارگاه در روز دوم به شرح زیر بود :

کارگاه صبح :

موضوع : سنجش دستاوردهای یادگیری :

  • انواع آزمون کدامند؟
  • چگونه یک آزمون معتبر تهیه کنیم؟
  • کارایی انواع آزمون چقدر است؟
  • روش مناسب نمره دادن چیست؟

کارگاه بعد از ظهر :

موضوع : تجربه های تدریس 1 :

  • اساتید موفق چگونه عمل کرده اند؟
  • چه برداشت هایی می توان از تجربیات تدریس اساتید پیش کسوت کرد؟

626 بازدید
نظر شما چیست
 captcha