سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد؛ 96/7/26


تاریخ:

  سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی با حضور23 نفر از اعضای هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سالن شورای ساختمان مرکزی (واقع در خیابان کارگر شمالی)، برگزار شد. در این روزاز برگزاری کارگاه ها (صبح و بعدازظهر)، از شرکت کنندگان دعوت شد تا هر کدام در حدود 5 دقیقه، نمونه ای از تدریس خود را راجع به عنوان درسی دلخواه ارائه دهند و پس از پایان هر تدریس کوتاه، آن تدریس مورد نقد و بررسی  قرار گرفت. تدریس کوتاه بسیار مورد توجه بود و 19 نفر از ایشان در این فعالیت شرکت نمودند.

     


779 بازدید
نظر شما چیست
 captcha