کارگاه آموزشی "جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد؛ 95/8/15

کارگاه آموزشی " جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" ، روز یکشنبه 14 آبان ماه از ساعت 16 الی 19 ، در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد.کارگاه با سخنرانی دکتر حسین معماریان آغاز شد و بعد از ایشان، دکتر محمود گلزاری، دکتر محمد علی شریفی، دکتر محمود شاه آبادی، خانم آیلر قزل، دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی به ترتیب، سخنان ارزنده ای را در خحصوص ابعاد مختلف موضوع ارائه نمودند. 

    

    


793 بازدید
نظر شما چیست
 captcha