میزگرد "فرهنگ ارزیابی، از نتایج ارزیابی تا اقدام برای بهبود کیفیت" ؛ 94/2/23

دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۳-۲۴ اردیبهشت ۹۴ در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ضمن شرکت در میزگرد" فرهنگ ارزیابی، از نتایج ارزیابی تا اقدام برای بهبود کیفیت" اقدامات انجام شده در مورد ارزیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور را تشریح نموده و به سوالات حضار پاسخ دادند.

    


614 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>میزگرد "فرهنگ ارزیابی، از نتایج ارزیابی تا اقدام برای بهبود کیفیت" ؛ 94/2/23</strong></span><br />