شرکت در جلسه با حضور سرکار خانم فلاویا اشلگل معاون مدیر کل یونسکو در بخش علوم طبیعی؛ 94/2/28

شرکت در جلسه با حضور سرکار خانم فلاویا اشلگل معاون مدیر کل یونسکو در بخش علوم طبیعی، ریاست کمسیسون ملی یونسکو، و روسای کرسی های یونسکو و مراکز منطقه ای در محل کمیسیون ملی یونسکو در تهران. در این جلسه ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی گزارشی از اقدامات انجام شده در این کرسی را ارایه کرد.


693 بازدید
نظر شما چیست
 captcha