برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "سازوکار ارزشیابی آموزش مهندسی" در پردیس علوم دانشگاه تهران؛ 94/3/11

به دنبال تصمیم دانشگاه تهران به استفاده هر چه بیشتر از روشهای نوین ارزیابی برنامه های آموزشی، در تاریخ 11 خرداد ماه 1394 کارگاه آموزشی تحت عنوان "سازوکار ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی" توسط دکتر معماریان، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار شد  در این کارگاه که با حضور اساتید منتخب از دانشکده های این پردیس، و همچنین ریاست مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و مدیرارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی برگزارشد، سازوکار انتخاب شده و دستاوردهای حاصل از ارزشیابی چند برنامه آموزش مهندسی کشور تشریح و پیشنهاداتی برای انجام فعالیتهای مشابه برای ارزشیابی برنامه های آموزش کارشناسی علوم، عرضه گردید.

      


682 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="color:#000000;"><strong>برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "سازوکار ارزشیابی آموزش مهندسی" در پردیس علوم دانشگاه تهران؛ 94/3/11</strong></span>