برگزاری کارگاه آموزشی"ارزشیابی آموزش مهندسی"


 کارگاه آموزشی"ارزشیابی آموزش مهندسی" توسط ریاست کرسی، برای اساتید دانشکده مهندسی معدن و مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
771 بازدید
نظر شما چیست
 captcha