ملاقات سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو پاریس با سرپرست کمیسیون ملی یونسکو ؛ 94/5/19

دکتر احمد جلالی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو طی نشستی نیم روزه با دکتر نصیری، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو و رؤسای کرسی‌ها و مراکز درجه 2 یونسکو در تاریخ 19 مرداد 94 دیدار داشت. در این نشست تخصصی، که با حضور دکتر سالارآملی معاون امور بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای کرسی‌های یونسکو در ایران و همچنین مراکز منطقه‌ای درجه 2 وابسته به یونسکو در ایران برگزار شد راهبرد میان مدت سازمان جهانی یونسکو و همچنین کمیسیون ملی یونسکو ایران با تأکید بر فعالیت این کرسی‌ها و مراکز منطقه‌ای، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 


851 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:small;color:#000000;"><strong>ملاقات سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو پاریس با سرپرست کمیسیون ملی یونسکو ؛ 94/5/19</strong></span>