برگزاری سمینار آموزشی یک روزه "توسعه برنامه درسی آموزش معدن و زمین شناسی، برای برآوردن نیازهای صنعت کنونی و آینده"؛ 94/6/18

برگزاری سمینار آموزشی یک روزه "توسعه برنامه درسی آموزش معدن و زمین شناسی، برای برآوردن نیازهای صنعت کنونی و آینده" توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران؛ با شرکت اساتیدی از کشورهای افغانستان، آلمان و ایران. این برنامه با هدف توسعه آموزش مهندسی معدن و زمین شناسی در دانشگاه های کشور افغانستان، برگزار شد. سخنرانیها و جلسات بحث این سمینار به آموزش مهندسی معدن در ایران، افغانستان و آلمان و همچنین آموزش مهندسی استاندارد اختصاص یافته بود. این برنامه با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار شد. در پایان این نشست فهرست خدمات آموزشی و پژوهشی که کرسی یونسکو و دانشگاه تهران می توانند جهت اعتلای آموزش مهندسی معدن و زمین شناسی در افغانستان ارایه دهند، مطرح و مورد بحث قرار گرفت. موسسات DAAD و  GIZ و چند دانشگاه از کشور آلمان، به همراه سازمان زمین شناسی کشور از ایران، از حامیان این برنامه بوده اند. جلسات بعدی این گردهم آیی در آلمان و به دنبال آن در افغانستان برگزار خواهد شد.

          

          

     

          

     

756 بازدید
نظر شما چیست
 captcha