کنفرانس ملی "بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران"؛ 94/6/23


اولین جلسه هم اندیشی در مورد برگزاری کنفرانس ملی "بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران"، با شرکت نمایندگانی از سازمان‌ها و ارگانهای مختلف، در محل کمیسیون ملی یونسکو، برگزار شد. اطلاعات بیشتر در مورد این کنفرانس را، که در اسفند ماه سال 1394 برگزار خواهد شد، می توانید از وبگاه کمیسیون ملی یونسکو به‌دست آورید (http://www.irunesco.org/).


613 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:small;color:#000000;"><strong>کنفرانس ملی "بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران"؛ 94/6/23</strong></span>